Txirrita

Joxe Manuel Lujambio Retegi, Txirrita, started to sing “bertsos” at the age of 10, and he kept on doing it till his death, at 75, in 1936. He was born in Hernani, died in Alza, and lived for a long period of time in Rentería, at the farmhouse named “Txirrita”, house after which he was named.

Making a living out of masonery, he enjoyed gambling and ciderhouses among others. He spent his life singing, creating one bertso after the other, hoping from ciderhouse to ciderhouse. He didn't know how to write, howewer, he was a brilliant man. With a touch of humour, he would always bring up justice and law into his verses.

His influence in the coming generations is enormous, proportional to his body's size

(Fuente: Argia 15 junio 1986; número 1.018)

“Bein batean, Txirritak, Astigarraga'ko sagardotegi batera zijoalarik, Lizardi inguru ortan bere lagun batekin topo egin ta onela esan zion:
-Goazen sagardo edatera!
Ta besteak: -Bañan etzeukat dirurik!

Ta Txirritak: -Etzaiok ajolik! Nik badit erronda batentzat!
Ala, joan ziran sagardotegira ta upelaren ondoan exeri biak.
Ta Txirritak bere lagunari: -ez mugitu emendikan, upelaren ondotikan!
Lenbiziko erronda Txirritak pagatu zuan, ta andik aurrera, sartzen Zan guziari, Txirritak bertsoa botzen zion, eta aiek sagardotarako gonbidatu. Ala, gaueko amabietan, geiago sosik gastatu gabe eta sagardoz bete-bete eginda, biak etxera ...

(Texto de USTU EZIN ZAN GANBARA (TXIRRITAREN ZENBAIT BERTSO TA GERTAERA) de Antonio Zavala; Auspoa Liburutegia; 1975)Legal notice and privacy policy